tanzim-e-khanevadeh
جمعه 10 دی 1389

رازهایی درباره زنان

جمعه 10 دی 1389

نوع مطلب :
نویسنده :doctor hematian

بخش اول

سه ویژگی مهم زنانه:

- برای زن ها عشق برهرچیزمقدم است. 

- ارتباط زن ها با زمان ارتباطی مقدس است. 

- زن ها توان آفرینش دارند.

برای زن ها عشق بر هر چیز مقدم تر است   

 ویژگی اول:

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند:

1. برای زن ها عشق از هر چیز مهمتر و برهمه چیز مقدم است.

 

2. برای اغلب زنها عشق واقعیتی بی انقطاع و ممتد است، توجهی مستمر و مداوم که هیچ گاه ناپدید نمی شود، حتی مواقعی که مشغول کار یا انجام وظا یفی هستیم که ظاهرا هیچ گونه ارتباطی با عشق ندارند. ازطرف دیگر برای اغلب مردها، عشق کلاسه شده وتفکیک شده است. گوی دیداری است با بخشی از وجودشان آن هم گهگاهی و با تعیین وقت قبلی.

3. هنگامی که زنی سعی در برقراری ارتباط احساسی با شما دارد ممکن است متوجه نباشید که شما در اتاق عشق ذهنی خود نیستید.

 راه حل: هنگامی که همسر شما در اتاق عشق ذهنی شما به دنبال شما میگردد و شما در آن جا حضور ندارید یا سعی مکنید تا در آن اتاق حضور

به هم رسانید با ملایمت به اطلاع آن برسانید که دراتاق دیگری هستید.

4. احساس ارزش شخصی زنان به این بستگی دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط برقرار کردن موفق بوده اند.

این در حالی است که احساس ارزشمند بودن در مردها به میزان موفقیت و دست یابی های آن ها بستگی دارد.

5. گاهی اوقات زن ها فرض را بر این می گذارند که عدم تمرکز و توجه شما مردها به روابط به این معناست که ما را دوست ندارند، یا به اندازه که ما به شما اهمیت می دهیم شما به ما اهمیت نمی دهید. به همین دلیل هنگامی که شما ما را در اولویت قرار نمی دهید، ناراحت می شویم و می رنجیم چرا که دوست داریم ببینیم شما نیزبه اندازه ی ما به روابطه تان متعهد وپای بند هستید و این که به همان اندازه که شما برای ما ارزشمند هستید، ما نیز برای شما ارزشمند و گرامی هستیم.

6. هنگامی که تلاش نمی کنید تا زن خود را درک کنید، به رفتارهای نامطلوبی از جانب او دامن می زنید که تحملش را ندارید.

7. زن ها به عشق به عنوان شغل شان می نگرند، به همین دلیل است که دوست داریم همواره روی آن کار کنیم زیرا چنانچه اوضاع در روابطمان خوب پیش نرود، احساس می کنیم کارمان را خوب انجام نداده ایم.

بنابراین هنگامی که سعی می کنیم با شما درباره ی " ما " صحبت کنیم، یا از شما می خواهیم برای این که با هم باشیم برنامه ریزی کنید یا هنگامی که به نظر می رسد زیاده از حد به شما فکر می کنیم، به این دلیلی نیست که پرتوقع هستیم یا نگرانیم شما را کنترل کنیم، بلکه به این دلیل است که می خواهیم بهترین رابطه ی ممکن را خلق کنیم و ارزشمندترین سرمایه گذاری خود را بهبود و ارتقاء ببخشیم و کاری را انجام دهیم که قلبمان می گوید شغل ماست: این که عشق را مهمتر از هر چیز دیگری بدانیم.

8. زن ها مدافعان و نگهبانان سرسخت عشق هستند. از آنجا که عشق مهمترین بخش از زندگی ما زن هاست، لذا احساس مسئولیت می کنیم از آن نگهبانی می کنیم. به همین دلیل همواره سرگرم ارزیابی آن هستیم تا مطمئن شویم مشکلی پیش نیامده است و چنانچه مسائل و موضوعات حل و فصل نشده ای وجود دارند در آن باره صحبت کنیم تا مبادا به طور ناگهانی آنها به مشکلات لاینحلی تبدیل شوند. میزان انرژی و وقتی که ما زن ها صرف رابطه مان می کنیم، نشانگر میزان تعهد ما به عشق، مرد زندگی مان و با ارزش ترین دارایی و سرمایه گذاری بر روی زندگی ما است.

9. ما زن ها به قوی ترین سیستم های رادار به منظور شناسایی و ردیابی تنش های روحی و احساسی در دیگران و به ویژه مرد زندگی مان هستیم. گویی همیشه مشغول دیده بانی هستیم تا مبادا چیزی تمامیت رابطه مان را تهدید نکند، چه از بیرون و چه از درون. لذا هنگامی که می پرسیم: « اتفاقی افتاده است؟ » یا پیشنهاد می کنیم تادرباره ی مشکل صحبت کنیم. به این دلیل نیست که می خواهیم اوضاع را به هم بریزیم یا بعدازظهر خوب شما را به جهنم تبدیل کنیم یا اینکه عصبی و مبتلا به پارانویا و بدبینی هستیم یا واکنش هایمان افراطی است. بلکه از آ نروست که احساس می کنیم مسئله ای بین ما پیش آمده است یا  چیزی ذهن شما را به خود مشغل کرد است. در این گونه مواقع دوست داریم مطمئن شویم که هیچ چیز از دید ما پنهان نمانده است که بتواند به ما یا رابطه مان صدمه ای بزند، زیرا به شما و رابطه مان بسیار اهمیت می دهیم و نمی خواهیم شما را از دست بدهیم.

10. داشتن قلبی مهربان وآکنده از عشق یک نعمت است، نه یک مصیبت. عشق ورزیدن با تمام وجود واز خود گذشتگی یک هدیه است نه یک اشتباه. عشق را دراولویت قراردادن نمودی از هویت زنانه است، نه یک نقطه ضعف.

ویژگی دوم:

زن ها توان آفرینش دارند

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند: 

1. زنها عاشق آن هستند که زیبای، ارتباط وعشق بیافرینند. هنگامی که ما زن ها این مهم را انجام می دهیم حسی عمیق از رضایت، هدفمندی و موفقیت را ار خود تجربه میکنیم.

2. زن های عاشق برنامه ریزی هستند زیرا با این کار امکان آن را میابند تا خلاءهای زمانی را با عشق، حرارت وخلاقیت پر کنند.

3. ما زن ها توانایی های بالقوه ی هر چیز را می بینیم و دوست داریم آن را بالفعل کنیم. به همین دلیل است که دوست داریم همه چیز را اصلاح کنیم.

4. هنگامی که زنی می خواهد چیزی را اصلاح کند- حال چه در محیط و چه  در روابط اش- به این معنا نست که آن را تایید نمی کند یا آن را مردود و اشتباه می داند، بلکه به این معناست که امکان بهبود و اصلاح را در آن شناسایی کرده است.

5. گرایش زن به آفرینش و اصلاح گری می تواند از سوی مردان به کنترل کردن تعبیر شود.

6. هنگامی که زن پیشنهاد و یا برنامه ی خاصی برای رابطه تان دارد، سعی ندارد شما را کنترل کند. او تنها می خواهد کمک کند و عشق و خوشحالی بیشتری میان شما بیافریند.

کنترل گر ................................................................... مهربان

پرخاشگر ...................................................... پر شور و حرارت

فرمان فرما ..................................................... پر شوق و اشتیاق

سرسخت ............................................................ از خود گذشته

مزاحم و متجاوز ................................................. متعهد و پای بند

مداخله گر ....................................................... مفید و کمک کار

سمج،پرو ...................................................................... فعال

7. خلاقیت های زنانه گاهی اوقات به ضرر ما زن ها تمام می شود. به خصوص هنگامی که  در باره ی روابطمان بی دلیل دچار اضطراب، نگرانی، نا امنی و ترس می شویم.

ویژگی سوم:

ارتباط زن ها با زمان ارتباطی مقدس است

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند: 

 

1. ارتباط زن با زمان، ارتباطی مقدس است.

2. زن ها ازآن روحساب زمان را دارند که می خواهند مفید و کمک کار باشند، نه به این دلیل که می خواهند شما را کنترل کنند و به پر و پای شما بپیچند.

3. هنگامی که به نظر می رسد از مقدار زمانی که از حادثه ای به خصوص گذشته است غافل هستید وبه طور مثال دقیقا نمی دانید که از آخرین باری که با هم صحبت کردیم یا با هم صمیمی بودیم یا... چه قدر گذشته است ما زن ها می رنجیم و احساس می کنیم که شما ما را دوست ندارید.

4. جشن گرفتن چرخه های زمانی و مناسبت ها ی ویژه یکی از راه هایی است که زن ها با آن خوشبختی و رشد نهال عشق و ازدواج شان را گرامی میدارند.

5. زن ها با قداست روزها در موانست کامل هستند ودوست دارند گذر آن وهمچنین چرخه هایش را گرامی بدارند. به همین دلیل سلام ها و خدا حافظی ها برای ما اهمیت ویژه دارند.

بخش دوم

سه نیاز پنهان زن ها:

- زن ها نیاز دارند احساس امنیت کنند.

- زن ها نیاز دارند احساس پیوند و ارتباط کنند.

- زن ها نیاز دارند به آن ها احترام گذاشته شود.  

نیاز اول:

زن ها دوست دارند احساس آرامش کنند

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:

1. زن ها نیاز دارند احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند در روابط صمیمی خود آرامش و اعتماد به نفس داشته باشند.

2. بسیاری از خواسته های ما زن ها از مردها در واقع تلاشی هستند برای احساس امنیت.

3. بسیاری از رفتارهای نا خوشایند زن ها ریشه در احساس نا امنی آن ها دارند.

4. احساس نا امنی بیشتر زن ها، به محض دریافت اندکی عشق، محبت، توجه و آسودگی خاطر سریعا از بین می رود. در این اوقات اندکی تلاش از جانب مرد، معمولا بسیار موثر واقع می شود، زیرا از بدتر شدن اوضاع جلو گیری می کند.

5. چنانچه عادت دارید به هنگام احساس نا امنی در پیرامون خود موانع احساسی بر افرازید فراموش نکنید که همسرتان احتمالا متوجه نخواهد شد که ناراحت هستید یا از چیزی رنج می برید. بنا براین عشق و آسودگی خاطری را که بدان نیاز دارید به شما نخواهند داد.

6. هنگامی که همسرتان به ناگهان سرد یا عصبانی می شود فرض را بر این نگذارید که این واکنش ها همان احساسات واقعی او هستند.

به یاد داشته باشید، ممکن است در واقع عصبانی نباشد بلکه از چیزی ترسیده باشد. سعی کنید دلیل احساس نا امنی ار را کشف کنید. و سپس با او مهربان باشید وتوجه و آسایش خاطر لازم را به او بدهید. بهتر از همه احساسات او را از خود او بپرسید و سپس به گفته هایش به دقت گوش کنید.

7. مطمن ساختن زن از عشق، تعهد و پای بند یتان به ما از موثر ترین روش های تولید احساس امنیت روحی در ما زن هاست.

در زیر برخی از روش های آسایش خاطر دادن به زن ها آورده شده است:

 

- با کلمات و گفته های خود عشق و قدردانی خود را نسبت به ام نشان دهید.

- به او بگویید که در زندگی خود به او نیاز دارید و دلیل آن را نیز بیان کنید.

- در اوقات دیگر نیز به لحاظ جسمانی و فیزیکی، آن هم نه تنها پیش از رابطه ی جنسی، با او مهربان و با محبت باشید.
http://receptizasvakog.com/tag/u-rerni/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:19 ق.ظ
ブランドバッグコピー激安
http://pylerome.com
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:18 ق.ظ
コピーブランド服通販!スーパーコピー服を高め17年秋冬新作lineで毎日更新
http://www.physiokinetics.gr/kopilasia
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:17 ق.ظ
ブランドスーパーコピー時計の偽物ブランド時計(N級品)激安通販専門店
http://lenino.info/photos/108
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:44 ق.ظ
ルイヴィトン財布コピーなど世界中有名なブランドレプリカを格安で通販しております。N級品スーパーコピーブランドは 業界で最高
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو