tanzim-e-khanevadeh
جمعه 10 دی 1389

رازهایی درباره زنان

جمعه 10 دی 1389

نوع مطلب :
نویسنده :doctor hematian

نیاز دوم:

زن ها دوست دارند احساس پیوند و ارتباط کنند

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:

1. منظور از ارتباط داشتن و مرتبط بودن تجربه ی صمیمی و پل زدن میان ادراک وتجربه خود و ادراک وتجربه ی دیگری است.

2. زن ها صمیمیت را با مردی می خواهند که دوستش دارند، زیرا به آنان این امکان را می دهد که آرامش خاطر داشته و دل و جان خود را به روی او بگشایند.

3. اغلب هنگامی که ما زن ها احساس امنیت نمی کنیم، سعی می کنیم به طریقی با مرد زندگی مان ارتباط بر قرار کنیم.

4. برای بسیاری از مردها پیوند یعنی همان صمیمیت.وقتی مرد می خواهد به کسی احساس نزدیکی کند راه های برقراری پیوند را امتحان می کند. وقتی مرد می شنود زن درباره ی ارتباط و صمیمیت صحبت می کند، فکر می کندمنظور زن پیوند است در حالی که منظور او از ارتباط احساس نزدیکی عاطفی است و نه چیز دیگر.

5. ارتباط واقعی تنها با هم بودن و همراهی و همکاری یا بر قراری پیوند نیست. بلکه معنای به مراتب وسیع تر از تنها «بودن در کنار یک فرد» دارد. ارتباط مستلزم چیزی بیشتر از مجاورت است. ارتباط مستلزم صمیمیت است.

6. کلمات پلی هستند میان مکنونات درونی یک مرد و قلب زنی که دوستش دارد.

کلمات آفریننده ی صمیمیت آنی هستند.

7. پنهان کردن اطلاعات یا احساسات از همسرتان هرگز بی ضرر نیست. بلکه ارتباط میان شما را قطع می کند و صمیمیت و نزدیکی میان شما را می کشد.

نیاز سوم:

زن ها نیاز دارند به آن ها احترام گذاشته شود

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:

1. زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنند و از شما مردها بشنوند که نقشی مهمی را در زندگی شما ایفا می کنند.

2. چنانچه  قرار باشد زنی احساس ارزشمند بودن بکند به چیزی بیش از حضور و شرکت شما در رابطه نیاز دارد. ما زن ها نیاز داریم مردها ارزش و احترامی را که برایمان قائلند در قالب رفتارها و گفته هایشان نیز به ما نشان دهند.

چنانچه می خواهید به زنی که دوستش دارید احساس با ارزش بودن بدهید به این چهار مورد عمل کنید:

- به او نشان دهید که خوشحالی او اولویت اول شما می باشد.

- به او نشان دهید که به زندگی اش علاقه مند هستید.

- به او نشان دهید که هرگز برایتان عادی نشده است.

- به او نشان دهید که به او نیاز دارید و این که نظرات و افکار او نیز ارزش قائل هستید.

3. هنگامی که مردی به همسر خود نشان می دهد اولویت اول اوست واین که به  خوشحالی و خوشبختی او احترام می گذارد، زن به عنوان یک انسان احساس ارزش مند بودن و عزت نفس می کند.

4. هنگامی که همسر خود می پرسید، «چه احساسی داری؟» یا «به چه چیزی فکر می کنی؟» در واقع این پیام را به او فرستاده اید که افکار و احساسات او برای شما مهم است و برای افکار و احساسات او، و در نتیجه خود او نیز ارزش قائل هستید.

5. هنگامی که به روش هایی به زن زندگی تان نشان می دهید که به او در زندگی خود نیاز دارید به او احساس ارزشمند بودن می دهید.

6. هنگامی که به همسر خود اجازه می دهید در زندگی شما نقشی داشته باشد، به او احساس مهم بودن می دهید.

7. هنگامی که زنی می داند همسرش روزهای سختی را پشت سر می گذارد یا در ناحیه ای خاص از زندگی خود با چالشی یا دشواری هایی دست به گریبان است، اما در عین حال از زن زندگی خود تقاضای همراهی، کمک یا حمایت نمی کند، احساس بی ارزش بودن می کند. گوی همسرش به او اعتماد یا اطمینان کافی ندارد و فکر نمی کند که زنش اصولا چیز با ارزش یا موثری برای ارائه دادن داشته باشد.

8. بیشتر مردها رابطه ی میان نحوه ی رفتار خود و احساسی را که در پی آن در ما زن ها تولید می کنند، نمی بینند.

9. هنگامی که برای وقت وانرژی ما احترامی قائل نیستید، احساس می کنیم که برای ما احترام قائل نیستید و این که برایتان عادی شده ایم.

بخش سوم

باور نادرست مردها درباری زن ها

هفت باور نادرست مردها درباری زن ها

1. زن ها سیری نا پذیزند.

2. حفظ و نگهداری آن ها مشکل است.

3. زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند.

4. زن ها حسود هستند.

5. زن ها زیاد از حد احساسی هستند.

6. زن هایی که قوی و توانا هستند نیازی به توجه و مراقبت ندارند.

7. زن های آزادی مرد را مختل می کنند.

باور غلط 1: زن ها سیری نا پذیزند.

واقعیت: زن ها همیشه به دنبال آنند  تا همه چیز را بهتر کنند.

باور غلط 2: حفظ و نگهداری آن ها مشکل است.

واقعیت: حفظ و نگهداری روابط صمیمی مشکل است.

باور غلط 3: زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند.

واقعیت: زن ها می خواهند کمک کنند، ایفای نقش کنند، بهبود ببخشند، ارتقاء دهند و به حساب آورده شوند.

باور غلط 4: زن ها حسود هستند.

واقعیت: زن ها محافظ و نگهبان روابط صمیمی و نزدیک خود هستند.

باور غلط 5: زن ها زیاد از حد احساسی هستند.

واقعیت: زن ها با احساسات خود در تماس هستند.

باور غلط 6: زن هایی که قوی و توانا هستند نیازی به توجه و مراقبت ندارند.

واقعیت: تنها به این دلیل که زن ها قوی ومستقل هستند، لزوما به این معنا نیست که نیاز به حمایت و مراقبت ندارد.

 

باور غلط 7: زن های آزادی مرد را مختل می کنند.

واقعیت: زن ها دوست دارند روابطی متعهدانه و صمیمانه ایجاد کنند.

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:

1. هرگاه زنی برای بهبود یا اصلاح رابطه پیشنهادی دارد به این معنا نیست که شما را سرزنش می کند یا به شما انتقاد دار،بلکه به این معناست که متعهد است رابطه اش را به رابطه ای مطلوب تبدیل کند.

2. زن ها استانداردهای بالایی برای روابط صمیمی خود دارند.نه از آن رو که ایرادگیر و پرتوقع هستند،بلکه از ان رو که عمیقا متعهد و پای بند عشق خود بوده می خواهند که موافق باشند.

3. بیشتر مردها نگرانی های حمایتگرانه نامزد/همسرشان را کاملا نادیده می گیرند،زیرا احساس می کنند به آن ها توهین شده یا غیر منصفانه مورد اتهام قرار گرفته اند.از این رو چشمان خود را بر روی موقعیت یا شرایی می بندد که می تواند برایشان خطرساز باشد،وخود را مبتلا به خطراتی می کنند که در واقع باید فورا به آن توجه کن و از آن بگریزند.

4. تنها به این دلیل که زن ها به سهولت و سرعت مردها نمی توانند احساسات خود را خاموش کنند،لزوما به این معنا نیست که احساساتشان افراطی و زیادی است.

5. مردها اغلب زن ها را متهم می کنند که زیاده از حد احساساتی هستند،به این دلیل که مسئولیت گفتار یا رفتار نامهربانانه و احیانا خشونت آمیز خود را نپذیرند.

6. وقتی که مردها با احساسات بد کسی ک دوستش دارند رو به رو می شوند و کاری از دستشان برنمی آید تا برای خوشحالی او انجام دهند احساس ناتوانی و شکست می کنند.بعد برای پوشاندن این احساس شکست زنها را به احساساتی بودن متهم می کنند.

7. صرف اینکه زنها در یک یا چند مورد احساس توانایی و لیاقت می کنند و به کمکی احتیاج ندارند به این معنا نیست که هیچگاه به کمک کسی احتیاج پیدا نمی کنند.

8. گاهی زنها دوست دارند مردها به آنها کمک کنند،حتی اگر خودشان به تنهایی قادر به انجام آن اشند.در این گونه مواقع دوست دارند قدرت،توان،حمایت و مراقبت مردها را حس کنند.دوست دارند گاهی مردها از آنها سوال کنند:چه کاری از دست من ساخته است؟این موجب می شود احساس امنیت و ارزشمند بودن کنند. گاهی زنها دوست دارند مردها خودشان تشخیص دهند که به کمک احتیاج دارند یا نه؟حتی پیش از انکه زن از مرد کمک بخواهد.گاهی دوست دارند منتظر تقاضای کمک از جانب زن نشوند.

9. هنگامی که مرد می خواهد به خود اثبات کند که آزاد است هرگونه مراوده و تبادل میان او و ن همسرش به نبرد قدرتی تبدیل می شود که مرد می خواهد از آن برنده بیرون بیاید.

بخش چهارم

آنچه زنها دوست دارند مردها درباره ی عشق،صمیمیت و ارتباط بدانند.

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند:

1. هنگامی که با ما صحبت نمی کنید یا به حرف های ما پاسخ نمی دهید،احساس محبوب نبودن و مهم نبودن می کنیم.می دانیم که صحبت کردن همیشه برای شما ساده و راحت نیست،اما پیامدهای صحبت نکردن حتی به مراتب نیز بدتر خواهد بود.

2. هرگاه به ما گوش نمی کنید و نیازهای ما را نادیده می گیریدفاحساس می کنیم که ما را دوست ندارید و ما را زیاد جدی نمی گیرید و نکران آثار آن بر روی احساسات ما و پیامدهایی که باری رابطه یا ازدواج مان خواهد داشت،نیستید.به طرز مضحکی هر چه دیرتر به نیازهای ما ترتیب اثر دهید،پرتوقع تر و نق نقوتر می شویم و راضی کردن ما برایتان مشکلتر خواهد بود.

3. هرگاه که مثل شورشی ها رفتار می کنید از ما یک دشمن می سازید.هنگامی که مثل مادرتان با ما رفتار می کنید،مادری که باید استقلال و خود مختاری تان را از او پس بگیرید،بدترین احساسات را در ما زنده می کنید.هر چه بیشتر در مقابل ما و رابطه مقاومت بورزید،ما را بیشتر تخریب می کنید و به کابوس هایتان بیشتر تحقق می بخشید.

4. بیشتر مردها اغلب درخواست زن مبنی ب تسلی خاطر و آرامش خیال را با اجبار برای حل و فصل مشکلات اشتباه می گیرند.

5. مردها اغلب درخواست زن مبتنی بر آسایش خاطر،احساس امنییت و عشق را با سرزنش و انتقاد اشتباه می گیرند.

6. هرگاه به دنبال آرامش و آسایش خاطر به شما روی می آوریم و شما با سردی،بی تفاوتی،دوری یا عصبانیت به ما پاسخ می دهید،احساس می کنیم ناراحتی ما برای شما اهمیت ندارد و شما دیگر دوستمان ندارید تا از ما حمایت کنید.

7. هر بار که با نامزد/ همسرتان ارتباط حسی برقرار می کنید،هر مکالمه ای که با یکدیگر دارید،هر کمه محبت آمیز یا عاشقانه ای که بر زبان می آورید،همه و همه سرمایه هایی هستند که به حساب مشترک خود با شخصی که دوستش دارید،واریز می کنید.

8. هنگامی که انرژی عاطفی و جنسی خود را در جایی غیر از رابطه صمیمی یا ازدواج خود سرمایه گذاری می کنید و مصرف می کنید ما زنها را بسیار فراتر از آنچه تصورش را بکنید می رنجانید.

چگونه زن زندگی خود را دیوانه سازید:

1. با او حرف نزنید.

2. به صحبت هایش گوش نکنید و نیاز هایش را نادیده بگیرید.

3. در مقابا او شورش کنید.

4. هرگز به او آسایش خاطر و آرامش خیال ندهید.

5. از او فاصله بگیرید.

6. از او انتقاد کنید.

7. مبهم،نا واضح و دو پهلو صحبت کنید.

8. فراموش کار باشید و کارها را به تعویق بیاندازید.

9. به او بی توجهی نشان دهید.

10. از افکار واحساسات خود چیزی ته او نگویید.

 
http://www.siv-marsens.ch/node/777
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:10 ب.ظ
スーパーコピーブランド、偽物ブランドN級品販売専門店
http://www.mindywenderfitness.com/379142844/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:09 ب.ظ
スーパーコピーN級品pweixin.netブランドコピー販売おすすめ偽
http://sibcbt.ru/bijsk
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:08 ب.ظ
人気No.1ブランドコピー通販,スーパーコピーブランド,激安ブラ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic