tanzim-e-khanevadeh
جمعه 10 دی 1389

رازهایی درباره زنان

جمعه 10 دی 1389

نوع مطلب :
نویسنده :doctor hematian

بخش پنجم

چگونه در خارج از اتاق خواب نیز معشوق مطلوبی باشیم؟

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند:

1. سیراب کردن دل و جان همسرتان یکی از مهمترین مهارت هایی است که باید در روابط خود بیاموزید.

2. ما زن ها اغلب به جهت عشق خود را بیش از حد زیر پا می گذاریم و فدا می کنیم، ودر نهایت نیز تشنه محبت باقی می مانیم لذا منزجر و عصبانی می شویم.

3. تعهد واقعی یک حلقه ی ازدواج، عقد نامه یا سند ازدواج یا سالهایی نیست که با یکدیگر زندگی کرده اید. بلکه رفتار شما ست در یک یک روزهای زندگی تان، با فردی که دوستش دارید.

نشانه های هشدار حاکی از تشنه ی محبت بودن زن ها:

 

1. تحریک پذیری.

2. عصبی و زود رنج بودن.

3. پر توقع بودن.

4. خستگی مزمن.

5. کم اشتهایی یا پرخوری.

6. افسردگی.

7. مشغولیت های افراطی.

8. سرد مزاجی و بی تفاوتی جنسی.

9. سردی احساسی و عاطفی.

10. مصرف مواد مخدر یا الکل.

سه عنصر سازنده ی اکسیر عشق:

1. توجه.

2. محبت.

3. تشکر وقدر دانی.

هفت سرمایه گذاری کوچک برای بر داشت سودهای کلان:

1. به مناسبتهای مختلف به ما کارت تبریک بدهید.

 

2. برایمان یادداشت بگذارید.

3. در میان روز به ما تلفن بزنید.

4. نزد دیگران از ما تعریف کنید.

5. برای با ما بودن برنامه ریزی کنید.

6. با ما به خرید بروید.

7. ما را متعجب و غافلگیر کنید.

بخش شش

رازهایی درباری روش هایی کسب های ارتباطی زن ها:

1. زن ها غاشق حرف زدن وصحبت کردن هستند، زیرا حرف زدن تولید کننده ی ارتباط است.

2. زن ها با صدای بلند فکر می کنند وبا صدای بلند نیز احساس می کنند!

3. زن ها همواره با ذکر جزئیات همه چیز را بیان می کنند.

4. زن ها از صحبت کردن و حرف زدن به عنوان روشی برای تخلیه ی تنش های خود استفاده می کنند.

5. زن ها همیشه ناراحتی و نگرانی خود را کمتر از آنچه به راستی هست نشان می دهند.

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند:

1. ما زن ها با گوش دادن به صحبت های خودمان در میابیم که در اندرون مان چه می گذرد. ما با بیان و احساسات خود با صدای بلند سعی داریم آن ها را بفهمیم و درک کنیم.

2. مرد ها به غلط علاقه زن ها به جرئیات و زیر و بم های زندگی شوهر خود را به بازجوی وتجاوز به خلوت شخصی و هدر دادن وقت تعبیر می کنند. هدف ما از این تلاش هاتنها بر قرار کردن ارتباط با آن هاست.

3. زن ها به وسیله ی تکرار صحبت های شان نگرانی ها و اضطراب هایشان را تخلیه و احساسات خود را حل و فصل وتعدیل می کنند.

4. به منظور حفظ صلح و آرامش، زن ها بیشتر ناراحتی خودشان را نشان نمی دهند. از حق خودشان دفاع نمی کنند یا درجه ی نارضایتی و خوشحالی خود را از همسرشان کمتر از آنچه هست نشان می دهند.

بخش هفتم

رازهایی درباره ی خواسته های جنسی زن ها

رازهایی در باره ی خواسته های زن ها در بستر:

1. ما زن ها نیاز داریم در ابتدا از ناحیه ی سر وقلب آماده شویم.

2. زن ها نیاز دارند از نگرانی و مزاحمت های متفرقه بدور باشند تا میل جنسی در آن ها فعال شود.

3. زن ها دوست دارند ابتدا اغوا شوند.

4. زن ها از عجله وشتاب زدگی خوش شان نمی آید.

5. رازهایی درباره ی کلیتوریس.

آنچه زنها دوست دارند مردها بدانند:

1.قلب زن باید از محبت وتوجه سیر باشد تا بدنش تشنه ی بدن شما باشد.

2. هنگامی که زن ها احساس فشار می کنند که باید هر چه زودتر آماده شوند، عملا به لحاظ جنسی سرد می شوند و آماده شدن شان به تعویق خواهد افتاد.

شانزده عامل سرد مزاجی جنسی زن ها:

1. مردهایی که با بدن زن ها آشنا نیستند.

2. مردهایی که بیش از حد روی بدن زن خشونت اعمال می کنند.

3. مردهایی که بیش از حد خشونت اعمال می کنند.

4. مردهایی که به هنگام عشق ورزی کثیف کاری می کنند.

5. مردهایی که از بهداشت شخصی پایین و ضعیفی بر خوردار هستند.

6. مردهایی که بیش از حد به ظاهر، قیافه وسر و وضع زن اهمیت می دهند.

7. مردهایی که زن هارا براساس ارگاسم او طبقه بندی می کنند.

8. مردهایی که زیاده از حدنگران عملکرد و توان جنسی خود هستند.

9. مردهایی که با تلوزیون روشن عشق ورزی می کنند.

10. مردهایی که وقت کافی صرف تحریک کردن زن شان و پیش نوازش او نمی کنند.

11. مردهایی که بلا فاصله پس از اتمام عشق ورزی به لحاظ احساسی وعاطفی از زن دور می شوند.

12. مردهایی که عادت شخصی بد دارند.

13. مردهایی که اشتغال ذهنی ووسواس گونه وبیش از حدی به بدن خود دارند.

14. مردهایی که دوست ندارند به همسر خود معاشقهی... بدهند.

15. مردهایی که با دیگران خوش رفتار نیستند.

16. مردهایی که ما را دوست ندارند وبه ما عشق نمی ورزند.

نوزده تحریک کنندی جنسی زن ها:

1. مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی می کنند.

2. مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت می کنند.

3. مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند.

4. مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند.

5. مردهایی که در لمس کردن مهارت دارند.

6. مردهایی که لباس های همسرشان را به آرامی در می آورد.

7. مردهایی که موهای همسرشان را لمس می کنند.

8. مردهایی که در بیرون ازاتاق خواب نیز عشق خود را به همسرشان نشان داده و به او احساس محبوبیت می دهند.

9. مردهایی که می دانند گونه همسرشان بدن زنانه و مؤنث همسرشان را ارضا کنند.

10. مردهایی که می دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسی اغوا کنند.

11. مردهایی که پیشتر از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند.

12. مردهایی که به همسرشان احساس و باور زیبا بودن می دهند.

13. مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت می برند.

14. مرهایی که دست های همسر خود را در دست خود می گیرند و آن را ناز و نوازش می کنند.

15. مردهایی که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند.

16. مردهایی که پس از گذشت سالیان همیشه مانند روزهای اول آشنایی شان با همسر خود رفتار می کنند.

17. مردهایی که به همسر خود نشان می دهند که او تنها زن زندگی آن هاست و به او احساس و باور « خاص بودن » می دهند.

18. مردهایی که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامی دیگر سختی های زندگی را برای آنها سهل و آسان و حتی ارزشمند می کند.

19. مردایی که همسرشان را دوست دارد  به او عشق می ورزند.

فهرست مطالب

                                                                 

بخش اول

سه ویژگی مهم زنانه ................................................................. 1

ویژگی اول: برای زن ها عشق بر هر چیز مقدم تر است ..................................... 2

ویژگی دوم: زن ها توان آفرینش دارند .......................................................... 5

ویژگی سوم: ارتباط زن ها با زمان ارتباطی مقدس است ..................................... 7

بخش دوم

سه نیاز پنهان زن ها ................................................................. 9

نیاز اول: زن ها دوست دارند احساس آرامش کنند .......................................... 10

نیاز دوم: زن ها دوست دارند احساس پیوند و ارتباط کنند .................................. 12

نیاز سوم: زن ها نیاز دارند به آن ها احترام گذاشته شود .................................. 14

بخش سوم

باور نادرست مردها درباره ی زن ها .......................................................... 16

بخش چهارم

آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ی عشق، صمیمیت و ارتباط بدانند ............... 18

بخش پنجم

چگونه در خارج از اتاق خواب نیز معشوق مطلوبی باشیم؟ ................................ 20

بخش ششم

رازهایی درباره ی روش ها و سبک های ارتباطی زن ها .................................. 22

بخش هفتم

رازهایی درباره ی خواسته های جنسی زن ها ............................................... 23

رازهایی درباره زنان

گردآورندگان:

مجید ممی زاده

ایرج جعفری

نام درس: تنظیم خانواده
https://www.basinrepublican-rustler.com/page/8/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:43 ب.ظ
シャネルiPhoneXケース手帳型
http://www.nostalgiazapara.pl/wyprawy
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:25 ب.ظ
最高級スーパーコピーブランドを安心して買えるブランドコピー店ですよ,業界最大級のスーパーコピー通販専門店,
http://www.nostalgiazapara.pl/wyprawy http://www.nostalgiazapara.pl/wyprawy
http://www.siv-marsens.ch/node/173
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:24 ب.ظ
安心できるジーンズコピーを思い切りに選べます.ブランドコピージーンズをお見逃さ無く!人気 スーパーコピー
http://www.siv-marsens.ch/node/173 http://www.siv-marsens.ch/node/173
free std testing near me
جمعه 2 تیر 1396 06:56 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا کار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و
شما خواهد را خوب به پر همه کسانی
شکاف. در این رویداد شما در واقع
که می توانید انجام من می بدون شک
تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو